Blog

Integrál Flow

A Flow Jóga szerelmese vagy?
– Interjú egy formabontó képzésről

Czeizler Kriszta és Sápi Ádám 80 órás Integrál Flow képzést indít azoknak, akik új nézőpontokat, inspirációt, a flow gyakorlás vagy akár oktatás új szintjeinek megtapasztalását, az önismeret mélyítését keresik. A képzés ugyan jóga alapokon nyugszik, de dolgoznak a tai chi, a chikung, a bodywork és a meditáció elemeivel is. Kiderítjük, hogy mitől formabontó, hiánypótoló ez a képzés.

Hol kezdődött nálatok ez a bensőséges kapcsolat Flow-val és mit jelent számotokra?

Kriszta: Nem igazán tudom megmondani, hogy a flow mikor alakult számomra ekkora szerelemmé. Azt biztos, hogy az oktatóképzésen kaptam meg hozzá az alapokat, és azóta mindez egyre csak nyílik és nyílik, formálódik.

Lenyűgöz és folytonosan inspirál, hogy ez a tudatállapot mennyire élhető a mindennapokban, és ennek tapasztalata miként emeli a hétköznapok tudatosságát és örömét.

Én a tradicionális jóga világából jövök: fegyelmezett, rendszeres, pontos és következetes gyakorlás, de a szerelem ebben mindig is a flow volt. A jóga egység, és a flowban számomra ez az egység még inkább kiteljesedik. Amikor a tudatosság és egy szabad, elvárások nélküli jelenlét együtt életre kel, csodálatos… ott találtam igazán magamra.

Ádám:

A jóga mellett a tai chi gyakorlás hozta meg számomra a felismerést, hogy a mozgásban létélmény hogyan virágoztatja ki a statikusabb meditáció-, jógagyakorlásomat és az életemet.

A flow, mint áramlásban lét a tai chi hagyománynak sokkal inkább sajátja, majd később megtermékenyítette a nyugati jóga koncepciót is. A flow számomra egyfelől tudatos mozgásban lét, azt is mondhatnám változásban lét, másfelől nem elvárásokon, nem ragaszkodáson, nem ellenálláson alapuló természetes tudatállapot, létöröm. Hogy mindez hogyan jut el a jóga szőnyegről, vagy tai chi gyakorlásból a hétköznapi életünkbe és hogyan alakítja azt át? Ebben szeretne ez a képzés támpontokat adni.

Májusban indul egy 80 órás képzésetek Integral Flow Képzés néven. Hogy jött az ötlet, hogy közösen indítsatok képzést és mitől lesz ez különleges?

Kriszta: Ez a képzés sokkal többet nyújt, mint “csupán” azt hogy hogyan kössünk össze harmonikusan ászanákat, vagy hogy hogyan kell egy flow órát megtervezni. Egy ideje már foglalkoztat egy olyan képzés gondolata, amely a flow mélyebb aspektusaival foglalkozik. Egy kicsit kilépünk a jóga szokásos keretei közül és behozzuk azokat a gyakorlatokat, rendszereket, amelyek támogatják a flow állapotának széleskörű megismerését és oktatáspedagógiáját. Ádámot a tai chi kapcsán ismertem meg és nagyon tetszett benne, hogy ő is hasonlóan gondolkozik, éli és alkalmazza is ezt a fajta integritást, amelyet egy ideje én magam is keresek. Sokféle rendszert ismer mélyebben, ezért az ő tudása sokban kiegészít engem. Benne megvan egyfajta erős rendszerszemlélet, következetesség, én pedig tudom ezeket a rendszereket szélesíteni, lazítani, egy kicsit oldottabbá tenni, pezsdíteni.

Ádám: Kettőnk közös nevezője a flow, Kriszta inkább a jóga (vinyásza) irányból közelít és oktatói képzések mentén körvonalazódik, míg én inkább a tai chi irányból közelítem és célzottabban alkalmazott és önismereti megközelítések mentén körvonalazódom. Ennek megágyaz némi általános flow elmélet és színesíti némi meditációs praxis is, ahol a tudati flowt abszolút jelenlét gyakorlatokkal erősítjük. Ehhez jön némi bodywork, ami egyrészt a párban való áramlásélményt teszi lehetővé, másfelől partnerünk tükröt tart számunkra, felismerhetjük hol vannak akadályaink, blokkjaink a saját flownkban. Az én megközelítésem a jóga mellett a saját fejlesztésű Tai Chi Flow szintézisből (bővebben) dolgozik gyakorlatait illetően, illetve az önismereti vonatkozásokat illetően a szintén saját fejlesztésű Tao dinamikája (bővebben) koncepcióból merítünk. Hangsúlyosan kezeljük a Test és Tudat kapcsolatát. Foglalkozunk a tartás- és mozgásbéli alapelvek hatásával tudatunk állapotára, megnézzük hogyan segíti elő a test áramoltatása jelenlétünk és tudatunk áramlás élményét a hétköznapokban.

Mi a legfontosabb, amit ezen képzésen át szeretnétek adni?

Kriszta: Inspiráció, nyitottság, megismerés. Egyre inkább azt tapasztalom a saját gyakorlásomban és az oktatásban is (akár a gyakorlók, akár az oktatóképzések során), hogy a különböző gyakorlatok (tai chi, bodywork és más testtudatosságon és jelenléten alapuló mozgásformák, vagy maga a meditáció) nagyon sokban kiegészítik és erősítik a flow tudatállapot megértését és kiteljesedését. Ez egy érdekes és izgalmas kihívás, hogy hogyan tudjuk mindezt úgy integrálni, hogy megőrizzük a jóga alapokat, hiszen a képzés erre épül. Az integrál szemlélet sokban segíti a megismerést, jóval nagyobb teret enged a tapasztalásnak, mintha csak egy rendszer keretein belül mozognánk.

Ádám: Részben egyfajta élményanyagot, amely személyes gyakorlásból fakad és így integrálódik és alakítja át az ént, amely mindegy, hogy gyakorlói, oktatói praxist végez vagy az életben szeretné kamatoztatni ezeket a felismeréseket és bölcsességet. Ez a hangsúlyosabb rész. Részben persze mindezt a gyakorlati anyagot egy keretrendszerbe ágyazzuk, tematikus blokkokkal és a folyamatnak lesz egy íve, amely megfelelő elméleti részekkel is ki lesz egészítve, amely így alkalmassá teszi arra, hogy egy tanfolyami anyag legyen belőle.

Mire számíthatnak a jelen lévők, mivel lesznek többek a képzés végén? Milyen tapasztalatokat visznek magukkal?

Kriszta: Erre nehéz válaszolni, mert ahány ember annyi féle tapasztalat. Ami biztos, hogy szeretnénk többet adni egy klasszikus flow oktatóképzésnél, hiszen ezek leginkább a jógáról és az abban való flow alkalmazásáról szólnak, ami rendben is van. Mi azokhoz szeretnénk szólni, akik egy kicsit jobban szeretnének elmerülni a flow világában, és szélesebben rálátni annak mélységeire, mibenlétére, nyitottak és kíváncsiak az új tapasztalásokra, szeretnének új gyakorlatokat, akár kihívásokat megismerni és inspirációra, fejlődésre vágynak, egy új szemszögből tapasztalnának.  
Ádám:
 Ez a flow koncepció egy modern szintézis, amely az utóbbi évek gyakorlási, kutatási, kísérletezési, oktatási tapasztalataira épül, távolról sincs kész, nincs bezárva, még él. Hiszek abban, hogy impulzusokat adhat, megtermékenyítheti az arra hivatottak életét, munkáját, szemléletmódját akár a jóga határmezsgyéjén belül, akár kívül tevékenykedik. Emésztést igényel, érlelést, továbbgondolást, amely változásokat eredményez. Az én flow élményemet nem mondhatom el és nem adhatom neked, amit tehetek, hogy a megfelelő inputokat és keretrendszert biztosítom és kíváncsian várom, hogyan alakulsz ebben a térben és hogyan lesz ez a tiéd, a te flowd.

Hogy segíti ez a koncepció a gyakorlás új szintekre emelését?

Kriszta: Egy integrál szemléletű gyakorlás nem azt jelenti, hogy eltérek az alapoktól. Hanem a meglévő alapokra építkezve egy olyan nyitottságot alakítok ki, amely helyet enged az új tapasztalásoknak, amelyek által a tudásomat bővíthetem. Hogy saját példával éljek, az egyéni gyakorlásomban azt kezdtem észrevenni, hogy kezd egy kicsit kevés lenni mindez: mintha maguk az ászanák jelentették volna a határvonalakat az áramlásban. Behatárol a matrac, behatárolnak a szokások, akár már maga a vinyasa sorozat is. Éreztem, hogy sokkal több van bennem, a gyakorlásomban, magában a flow állapotában mint az, amit és ahogyan gyakorlok. A testem szinte kívánta-kutatta az új mozdulatokat és a hozzájuk tartozó belső tartalmakat, amelyek kitöltik, indítják, áthatják a mozdulatot, magát a jelenlétet. Ezért tudatosan kerestem olyan mozgásformákat és kapcsolódásokat, ahol a flow állapota szintén létrejön. Ezek az új megélések pedig bombaként robbantak bennem. Pont azokat a megértéseket és megerősítéseket hozták, amelyeket hiányoltam. Mintha az egész gyakorlásom és önismeretem egy új szintre helyeződött volna. Mindez megerősített abban, amit eddig éreztem: hogy a flow egy sokkal szélesebb körű állapot, amelynek megértését más, – a jógán kívüli eszközökkel is lehet támogatni, majd ügyesen használva, integrálni a jóga gyakorlásába, az egyéni fejlődésbe.

Ádám: A képzés nézőpontot szélesít és tapasztalást mélyít, módszereit tekintve több módszert integrál, de ezek egy közös vezérfonalra vannak felfűzve és ez a flow. Ezek célja részben, hogy kibillentsen a megszokott jógás keretrendszerből, másrészt hogy az idegen hatásokat integráltan akár visszaemelje a jóga praxisba szélesítve annak perspektíváját, jobban megértve a jógikus szemlélet és módszer lehetőségeit, illetve korlátait, felismerve új formáit és egyéb lehetséges alternatíváit. S mint ilyen nyilván a gyakorlás új szintjeinek megnyílását célozza.

Az utolsó 3 napos etapra tábort szerveztek. Ez miért fontos?

Kriszta: Számomra a táborok mindig meghatározó élmények. Fontosnak tartom, hogy teret adjunk olyan lehetőségeknek és megéléseknek, amelyek a szokásos hétköznapi tevékenységek mellett nem tudnak létrejönni. A tábor zártsága és intenzitása lehetőséget biztosít egy mélyebb jelenlétre.

Ádám: A táborokban a figyelem fókuszáltabb, nincsenek zavaró körülmények, hétköznapi problémák és ezen speciális atmoszféra hatására a tapasztalás elmélyültebbé válik, ez segíti a mélyebb beépülést, így hosszabb távon maradandóbb az élmény átalakító hatása, ami egy táborban megfogan. Mivel a képzés lényege egy gyakorlati esszencia, ennek a tábori lét és tér kedvez leginkább, ahol az is bemegy és kijön, ami a városi stúdióban egy péntek délutáni tanfolyamon nem tud, de aki jár táborokba annak ezt nem kell magyaráznom, aki viszont nem jár annak nem lehet elmagyarázni.

Share this post

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük